Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Information DUS

DUS på Klarup skole er et fritidstilbud til alle børn fra 0. kl. 6 kl.

Klarup DUS består af fire afdelinger: DUS Syd, DUS Øst, DUS Nord og Dus 2.

Afdelingerne har hjemme i separate huse omkring skolen eller i lokaler på skolen.

DUS Syd benyttes af børn fra 0. kl. og 1. kl.

DUS Øst benyttes af børn fra 2. kl.

DUS Nord benyttes af børn fra 3. kl.

DUS 2 benyttes af børn fra 4.-6. kl.

 

Telefonnumre

0. årgang: 93520893

1 årgang: 25200834

2. årgang: 25200295

3. årgang: 25200294

Dus 2: 93520899

 

Åbningstider

DUS Syd, Øst og Nord er åben hver dag fra børnene har fri til kl. 17 udover fredag hvor vi lukker kl. 16.

DUS 2 er åben mandag-torsdag kl. 13.45-17.00 og fredag kl. 13.45-16.00.

Morgendussen er åben kl. 6.15-8.00 alle ugens dage. Dus 2 kan ikke benytte morgendus.

 

Lukkedage

Alle helligdage

Dagen efter Kristi himmelfartsdag (mulighed for sampasning på Gudumholm Skole)

Grundlovsdag

D. 27-29. december (juleferie, der er mulighed for sampasning på en anden skole)

Uge 29 og 30 i sommerferien (der er mulighed for nødpasning på en anden skole i kommunen)

Dus 2 har lukket på alle skolefridage (skolefridage indbefatter også ferier)

 

Påklædning

Børnene skal have skiftetøj i deres garderober samt tøj til vejret (udendørsleg).

 

Aula og Aula komme/gå

Alle dusser i Aalborg Kommune er tilknyttet Aula komme/gå, som er et styringsredskab, i forhold til at holde statistik på børnenes fremmøde. Samtidig har Aula til hensigt at forenkle kontakten mellem familie og institution. Vi vil i den forbindelse, henstille til at I forældre løbende tjekker Aula, da vi jævnligt vil informere og dokumentere vores dagligdag her. Her vil vi annoncere såfremt børnene skal deltage i ture ud af huset o.lign. 

 

Brug af Aula komme/gå i DUS

I Aula komme/gå er der følgende 4 forskellige "sende" muligheder: Hentes af, gå med hjem, selv bestemmer, send hjem. Det er vigtigt for os, at I vælger én af disse, så vi kan hjælpe jer bedst muligt ift. at sende jeres barn. Man kan oprette disse som faste valg på enkelte dage, flere dage, perioder eller hele året. Hvis der er en besked udover overstående, kan den skrives i feltet "bemærkniger". Hvis barnet holder fri fra DUS, skal gå med en kammerat hjem, skal sendes til fritidsaktiviteter eller andet, så skal dette registreres i Aula komme/gå.

Aula bruges også til ferieanmodninger/registreringer som er vigtige at give svar på inden tilmeldingsfristen udløber. Det er vigtigt for os, at I melder ferie ind inden tilmeldingsfristen, så vi kan planlægge mødetider for personalet. 

Husk at opdatere jeres oplysninger i Aula f.eks. ved nyt telefonnummer o.lign.

 

Konkakt til DUS

Vi bruger Aula komme/gå til alt info omkring sende/afhentning og korte bemærkninger. Vores telefon er åben i hele dus-tiden, men vi vil gerne at alle aftaler oprettes via komme/gå. Det betyder, at telefonen kun er til ekstraordinære opkald og tager vi den ikke er det fordi vi er optaget i leg og andre aktiviteter sammen med børnene. Vi vil gerne være behjælpelige med at sende børn hjem, men vi vil ikke sende børn ud til bilen eller parkeringspladsen. Det betyder meget for jeres barn at blive hentet og lade dem vise deres DUS frem, så derfor vil vi gerne, at I kommer ind i dussen, i stedet for at vente udenfor. 

 

Kontrolleret fremmøde

I DUS 1 er der kontrolleret fremmøde/kontrolleret pasning. Det betyder, at I som forældre skal give besked ved sygdom, fridag eller andet fravær. Ligeledes er det vigtigt, at I får sagt farvel, når barnet bliver afhentet også hvis det er direkte efter skole. Ved fravær eller manglende besked, så kontakter vi hjemmet.

 

Sygdom

Barnet må ikke komme i DUS, såfremt det er sygt, eller hvis barnets fremmøde indebærer smittefare for andre.

Børn med lus og børnesår må først komme i DUS når de er i behandling.

 

Forældresamarbejde / Tavshedspligt

Da vi forventer et åbent og tæt forældresamarbejde, håber vi, at I vil meddele os, hvis der sker forandringer i jeres hjemmesituation, som kan påvirke jeres barn. Her tænker vi specielt på sygdom, hospitalsindlæggelse, dødsfald eller skilsmisse. Dette gør vi for at have god mulighed for at hjælpe og tage ekstra hensyn til barnet i disse situationer. Personalet har tavshedspligt under strafansvar. 

Et godt forhold mellem forældre og personale er vigtigt for at barnet kan opleve sammenhæng i sin hverdag og tryghed i DUS. Et godt samarbejde er vigtigt for os, og kernen i dette ligger i den kontakt forældre og personale har til hinanden i hverdagen.

Forståelse og respekt mellem forældre og personale kræver gensidig viden om de omgivelser og begivenheder, der påvirker barnet. Selv små hverdagsting kan have stor betydning for barnets trivsel, og ved at skabe åbenhed, kan vi tage os godt af barnet og undgå misforståelser. 

Ligeledes vil vi gerne, at I kontakter os, såfremt barnet derhjemme fortæller noget, der undrer jer som forældre. Giver dette behov for en samtale er vi altid åbne for det. 

 

Studerende

Dussen er praktikinstitution for pædagogstuderende. De studerende er i praktik 6 måneder af gangen. Vi har normalt 2 studerende i foråret samt 2 studerende i efteråret. De studerende indgår som en del af normeringen. 

 

Ind og udmelding

Foregår elektronisk via pladsanvisningen på kommunes hjemmeside.

https://www.pladsanvisningen-online.dk/aalborgpub/login.htm

Indmeldelsen kan ske pr. dags dato, hvorimod udmeldelsesperioden er løbende måned plus den efterfølgende måned. Når jeres barn er meldt ind gælder denne indmeldelse i hele indskolingstiden, dvs. jeres barn skal ikke meldes ind når et nyt skoleår starter. Når jeres barn overgår til Dus 2 i 4. klasse, skal barnet meldes ind igen. Der er pladsgaranti i både Dus 1 og Dus 2.

 

Forsikringer

Ulykkesforsikring: Da Aalborg Kommune ikke tegner kollektiv ulykkesforsikring for børn i skolen, hverken i undervisnings- eller fritidsdelen, skal I som forældre selv sørge for at tegne familieulykkesforsikring og anmelde eventuelle skader og uheld til jeres eget forsikringsselskab.

 

Udeskofri skole

DUS er som resten af skolen udeskofritområde. Dette har vi for at sikre at vores skole og DUS er så ren som muligt. Det vil sige, at jeres barn skal tage udendørsfodtøj af og ligeledes jer forældre, medmindre I iføre jer de blå futter, der findes ved hvert indgangsparti. Vi anbefaler, at alle børn har indesko i deres garderober, da gulvet kan være koldt.

 

Garderober

Huck at have tøj i garderoben til årstiden og få tjekket rummet flere gange i løbet af året, så jeres barn har det nødvendige skiftetøj liggende. Inden hver ferie bliver der ryddet op i garderoben og glemmekasserne tømmes, så hjælp jeres barn med at holde orden.