Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

6. september 2022

 

Tirsdag 06.09.22.

Mødetidspunkt kl. 17.00-19.00 - multisalen

Deltagere: Anne Kelter-Wesenberg (f), Henrik Stærmose (f), Mads Nygaard (f), Kim Højen Marcussen (f), Mette Michelle Vaabengaard Larsen (f), Nicolas Thyge (f), Karsten Balle Bjerre (f), Trine Charlotte Jensen (f), Louise Nielsen (p), Christina Tedaldi Landler (l), Julie Filskov (p), Gitte Scheuer(l),  Kristine Kusk Schmelling (l), Astrid Witt (l), Mette Larsen (l), Tobias 7d (e), Sara 9c (e) 

(e)=elevrådsrepræsentant, (l)=ledelse, (p)=personalerepræsentant, (f)=forælder

Afbud: AW, JF, Sara, Mette

Særligt indbudte: 

 


 1. Godkendelse af dagsorden 1 min
 • Indstilling: at dagsordenen godkendes

 

 • Beslutning: Godkendt 

 1. Konstituering af skolebestyrelsen 20 min

Der er nye medlemmer i skolebestyrelsen som præsenteres, og på årets første bestyrelsesmøde skal der vælges formand og næstformand for et år ad gangen.

Forud for bestyrelsesmødet orienterer medlemmerne sig i forretningsordenen KLIK

 

 • Indstilling: at skolebestyrelsen konstituerer sig og vælger en formand samt næstformand. 

 

 • Beslutning
 • Henrik er valgt til formand
 • Anne er valgt til næstformand

 

Alle er fuldgyldige medlemmer af SKB. Gitte har fået en henvendelse fra en forældre fra 0. årgang som kontaktes ift. at være suppleant.
 

 1. Nyt fra elevrådsrepræsentanterne 10 min

 

Indstilling: elevrådet orienterer 

Elevrådet har arrangeret Rystesammendag for udskolingen 2/9

 

Beslutning: 

 

Kommentarer: 

 1. Personalets dag 10 min

Fra referatet i juni, blev det besluttet at Kim sender ud til alle forældrerødderne på skolen mht personalets dag. Ledelsen bestiller frokost til personalet. Handler om onsdag den 5. okt. kl. 12.00

 

 • Indstilling: Ønsker et sidste take på dette - mht udsende til forældreråd. Kim har nedenstående forslag.

 

FN international læsedag

 • Beslutning:

 

 

Kommentarer:

Dagen er 5. oktober kl 12 til frokost.

Henrik holder ikke tale til frokost. SKB lægger op til, at det er klasseforældrerødderne, der anerkender personalet, da de er tættere på personalet i dagligdagen. Kim reviderer udkastet og sender det til Gitte. Gitte sørger for det sendes videre ud.

Forslag om at elevrådet også bakker op om “personalets dag” 

 

 1. Høring i forhold til “Mere tid til kerneopgaven”  60 min

Se vedhæftede bilag i mail. 

 

 • Indstilling: Skolebestyrelsen følger planen der er udsendt - ser video og får udfyldt skema.

 

 • Beslutning:

 

 

Kommentarer:

Alle i MED-udvalget har besvaret spørgeskemaet og har udfyldt skemaet “Hvis vi ku’ slippe for”. 

 

Min uddannelse

Hvem er værktøjet til for? Eleverne oplever, det er et godt værktøj

Elevplaner - erstattes af “Meddelelsesbogen”. Vi afventer information om, hvordan vi skal arbejde med den i Aalborg Kommune endnu.

 

Kommunikation:

Hjælp til personalet ift. omfanget af kommunikation. Retningslinjer for god kommunikation via Aula? Nogle forældre oplever, at der er en del lærere, der kommunikerer om, hvad børnene laver via Facebook. Har skolen en generel holdning til kommunikation via FB? Spørgsmål om det er en del af  lærernes kerneopgave at være ansvarlig for at kommunikere om klassens aktiviteter via sociale medier!

Fokus på niveauet af kommunikation - men det kan være svært at nå til en enighed omkring omfanget

Personalet bruger meget tid på at kommunikere med forældrene både på Aula og FB. Hvordan kan SKB støtte op om det bliver på et fornuftigt niveau. Obs. på at nogle lærere også lægger op til der kan skrives til dem hele tiden.

Det er noget vi kan arbejde med på skolen; ikke noget ift. Aalborg Kommune, som “Mere tid til kerneopgaven handler om”.

Kan der være retningslinjer for hvornår man kan skrive til lærerne fx et bestemt tidsrum.

 

 

 

 1. Vision og værdier - forældrerådsarrangement 10 min

Lørdag den 17. september kl. 8.30-15.00 mødes skolebestyrelsen på Scandig i Aalborg Ø. Der er på baggrund af oplæg til mødet udarbejdet et program, som præsenteres på mødet.

 

 • Indstilling: at skolebestyrelsen bliver præsenteret for program og justeringer foretages.

 

 • Beslutning: 

 

Kommentarer:

 • Gitte og Christina har lavet et program for dagen ud fra det udkast Henrik og Nicolas har lavet. Vi mødes 8.30 på Scandic. 
 • Ledelsen starter med at gennemgå hvad der ligger bag Klarup Skoles værdiord og skolens vision. Herefter gruppearbejde. Formålet er at værdiordene også kommer til at leve i skolebestyrelsen og i klasseforældrerådene. Vi har et ønske om, at det munder ud i et produkt som skal kunne ses på skolens hjemmeside.
 • Klarup Skoles målpil med indsatser, mål og succeskriterier gennemgås 
 • OLFA-modellen, som vi anvender som arbejdsform på skolen, gennemgås
 • Planlægning af forældrerådsmødet
 • Obs. på at programmet er lidt tidspresset. 
 • Vigtigt der bruges tid på at forstå det der ligger til grund for de ord, der er valgt 

 1. Skolefest 10 min.

Personalet har evalueret skolefesten og ønsker at fremlægge hvad konklusionen bliver på den samlede evaluering. 

 

 • Indstilling: Fremlægge hovedkonklusionen mht skolefesten og planen for placeringen mm. for dette skoleår. 

 

 • Beslutning:
 • Der bliver en skolefest, der er separat fra fordybelsesugen. Skolefesten holdes den 27/4. Det er før 9. kl starter på prøverne, så de kan deltage. 
 • Positivt fra medarbejderne og fra de forældre, skolen har hørt fra, at der ikke var spisning. SKB fokus på at der går noget forældresamarbejde/forældretid tabt, når der ikke er spisning.
 • Vigtig det er meldt tydeligt ud, at der ikke er spisning. Forslag om at forældrerådene tager initiativ til at samle forældrene og børnene til spisning på andre tidspunkter, da det er vigtigt at styrke forældresamarbejdet - særligt efter corona. 

 

Kommentarer:

Medarbejderne har nu evalueret skolefesten. 

 

 1. Meddelelser 10 min
 • Formanden ikke noget nyt
 • Skoleledelsen 
  • Opstart af nyt skoleår - alle er påvirket af ombygningen
  • Skolefest 27. april 2023
  • “Høring” vedr. budgetforhandlingerne se nedenstående arrangement 14/9. Borgermøde 22/9 - der mangler midler til specialklasser. For at kunne finansiere noget af det, tænkes der i at skære i pædagogressourcerne. Dvs. midlerne tages fra normalområdet til at finansiere specialområdet. Det vil få stor betydning for hvordan vi driver skole og DUS. Henrik tager initiativ til at høre, hvad andre skolebestyrelser gør og spørger efter inspiration. Slides  fra arrangementet “sammen om fællesskaber” kan evt. bruges til at forstå hvad der er på spil. Skolen laver stikord og deler et google dokument, som alle i SKB har adgang til. Trine starter på et udkast til et skriv. Det skal sendes inden borgermødet 22/9.
  • Skolebyggeri
  • Bestyrelsesformand - Henrik kan ikke deltage i nedenstående arrangement. Der sendes en tilbagemelding til Gitte, hvis man kan deltage.
  • Invitation til forældrearrangement
  •  
 • Medarbejdere: Ikke noget nyt
 • Andre:

 

 1. Evt. 5 min
 • Valg af indlæg til nyhedsbrev fra Klarup Skole
  • Skal være GS i hænde senest den 1. okt. 2022
  • Emne: 
  • Beslutning: Anne laver et skriv
 • Punkter til kommende møde