Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

2030 SKOLE

FN Verdensmål
2030 SKOLER er et netværk af danske uddannelsesinstitutioner, som har forpligtet sig til at arbejde strategisk og ambitiøst på at lade FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling gennemsyre hele skolen. Klarup Skole blev i juni 2020 certificeret som 2030 SKOLE, og det betyder i praksis, at vi har forpligtet os på at gøre verdensmålene til en naturlig del af skolens undervisning, drift og ånd. Vi bidrager hermed til, at eleverne bliver klædt bedst muligt på til en bæredygtig fremtid.

Det er skolens Miljøråd og Internationale Team, der varetager ledelse, planlægning og formidling af de forskellige grønne og verdensmålsorienterede projekter i skolen, så elever, medarbejdere og lokalsamfund kan bidrage optimalt til arbejdet og den grønne vision. Elever og medarbejderes arbejde understøttes af bæredygtighedstiltag i skolens drift som f.eks. den igangværende proces med affaldssortering samt skolens værdier med fokus på at være ambitiøse, nysgerrige og ikke mindst tage medansvar for den verden, vi er en del af. 

På Klarup Skole har vi i 19/20 arbejdet med verdensmålene 11, 12 og 13, hvor vi har beskæftiget os med bæredygtighed i lokalsamfundet, ansvarlig produktion og klima. Som eksempler kan nævnes, at vi har organiseret en stor indsamling af batterier i Klarup og omegn, lavet kunstværker af skrald, der blev til en anderledes kunstudstilling, lavet julepynt af genbrugsmaterialer, og indført affaldssortering på hele skolen. Men arbejdet med verdensmål stopper ikke her.

Klarup Skole forbliver certificeret, så længe vi skaber progression i arbejdet og opdaterer vores handleplan og indsatser. Det gør vi ved løbende at dokumentere vores arbejde, dels så vi kan genbruge forløb, viden og erfaringer, og dels så vi kan vise omverdenen, at vi gør en forskel globalt i vores lokale skole.

Elevprodukt af jordklode           vindmølle af genbrugsmaterialer

Miljørådet      
Miljørådet består af en lærer fra hver af de tre afdelinger, 4-6 elever, en repræsentant fra teknisk service og en ledelsesrepræsentant. Miljørådet mødes 6-8 gange årligt, hvor forskellige aktuelle problemstillinger og temaer drøftes i et miljømæssigt perspektiv. Miljørådets elevrepræsentanter har tæt kontakt til Elevrådet.

Det internationale team
Det internationale team består af en koordinator, tre lærere - en fra hver afdeling - samt en pædagog fra DUS og en ledelsesrepræsentant. Teamet mødes cirka en gang om måneden og er ansvarlig skolens grønne 2030-handleplan, hvor det fremgår, hvilke verdensmål skolen arbejder med samt visioner og aktuelle projekter.