Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Eksterne samarbejdspartnere

Brobygning

I 8. klasse skal alle folkeskolens og ungdomsskolens elever på introduktionskursus til mindst en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial ungdomsuddannelse. Derudover kan der være introduktionskurser til almen gymnasial ungdomsuddannelse. Introduktionskurserne kan være med til at give den unge et godt grundlag for at vælge ungdomsuddannelse. Eleverne deltager i undervisningen på uddannelsesstedet og får indblik i, hvilke krav der stilles på en ungdomsuddannelsen.

Erhvervspraktik

På Klarup Skole tilbydes alle elever i 8. klasse at komme i en uges erhvervspraktik. Deltagelse i erhvervspraktik giver eleverne gode muligheder for at få erfaringer, som kan være værdifulde, når de senere skal vælge uddannelse. 
Erhvervspraktik er elevens mulighed for at besøge en arbejdsplads og opnå

  • indblik i arbejdslivets vilkår
  • forståelse for andre menneskers arbejdsliv
  • kendskab til sammenhænge mellem uddannelse og job
  • en større indsigt i egne styrker og interesser og motivation til fortsat uddannelse

Som udgangspunkt skal eleven selv finde sin praktikplads. Under praktikken får eleverne besøg af en lærer fra Klarup Skole. Læs mere om praktikforløbet HER.


Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Elever i 8. og  9. klasse skal have vurderet deres forudsætninger for at kunne påbegynde alle de viste ungdomsuddannelser. Alle elever vurderes i forhold til deres personlige, sociale, praksisfaglige kompetencer. Disse vurderinger sammenholdes med en vurdering af elevernes faglighed, baseret på karakterer, samt egne ønsker om uddannelse for at afgøre, om der skal indledes en særlig vejledningsindsats.

Eleverne vurderes to gange årligt. Første gang er i december og anden gang juni måned. De elever, der er parate til andre uddannelsesaktiviteter mv. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser indkaldes til en samtale på skolen, hvor uddannelsesvejlederen fra UU-Aalborg deltager. Målet er, at skolen i samarbejde med UU, forældrene og eleven drøfter indsatser og  laver aftaler, som kan hjælpe eleven til at blive uddannelsesparat.

Turboforløb

De ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse tilbydes at deltage i et Turboforløb, som afvikles i foråret af en dansk- og matematiklærer fra 3. afdeling. Turboforløbet forløber over en-to uger, hvor eleverne er samlet et andet sted på skolen.