Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for samarbejde med foreninger

MÅL (ØNSKET TILSTAND)
Som fyrtårn i lokalsamfundet er Klarup Skole et naturligt samlingspunkt for byens børn. Skole/foreningssamarbejdet har til formål at skabe en relation imellem Klarup Skole og de frivillige foreninger i Klarup og Romdrup. Dertil har samarbejdet også til formål at understøtte Den Åbne Skole. Samarbejdet skal bidrage til en varieret og afvekslende skoledag/DUS, der kan være med til fremme elevernes læring, fællesskab og trivsel. Dertil bidrager samarbejdet til, at eleverne stifter bekendtskab med de muligheder, som foreningslivet i lokalområdet rummer.
 
INDHOLD
Organisering af samarbejdet
Som hovedregel koordineres samarbejdet med eksterne aktører med skolens ledelse. Da foreningslivet i Klarup er bredt og af meget forskellig karakter, vil det være svært at lave fælles retningslinjer for, hvordan samarbejdet etableres. Derfor opfordrer skolens ledelse til, at aktørerne tager kontakt til skolens ledelse med et forslag til tiltag. Tiltag kan være tænkt som en del af undervisningen, som en aktivitet i DUS-tiden eller f.eks. arrangementer efter skole. 

Kvalitetssikring af samarbejdet
Der lægges vægt på, at de ansvarlige medarbejdere er til stede i dele af forløbet, når eksterne samarbejdspartnere bidrager til undervisnings- eller DUS. Alle samarbejdsforløb evalueres så vidt muligt af samarbejdsaktørerne, medarbejderne og eleverne.

Information om foreningerne
Skolens kommunikationssystemer (Aula og Facebook) er for skolen. Hvis foreninger ønsker at dele flyers ud på skolen, er dette muligt indenfor den første måned af skoleåret. Dette skal aftales med ledelsen, og det er skolen, der sørger for omdelingen. Opslag/plakater kan sættes op efter aftale. Hverveaktiviteter i skole- eller DUS-tiden (f.eks. i forbindelse med morgensang), skal aftales med ledelsen.

 
PROCEDURE/REVISION
Princippet blev vedtaget på skolebestyrelsesmøde den 1. december 2020
 
Princippet blev revideret og godkendt på skolebestyrelsesmøde den XX-XX-XXXX