Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Prøver

Terminsprøver

På Klarup skole afholder 8. årgang terminsprøve i skriftlig dansk og matematik i januar måned. 9. årgang holder to årlige terminsprøver i skriftlig dansk og skriftlig matematik. Eleverne får derigennem et øget kendskab til prøveformerne og øver sig i det at gå til prøve. Karaktererne fra prøverne indgår i vurderingerne i forhold til standpunktskaraktererne. 

Afgangsprøver i 9. klasse

I maj måned starter de skriftlige prøver for eleverne på 9. årgang. Følgende prøver er obligatoriske: 

  • Dansk: Læsning og retstavning, skriftlig fremstilling, mundtlig dansk
  • Matematik: Færdighedsregning og problemregning
  • Engelsk: Mundtlig
  • Naturfag

Herudover er der to udtræksprøver:
Der udtrækkes én prøve fra den humanistiske fagblok (skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab) og én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig matematik, idræt og fysik/kemi). Udtræksprøverne må jf. Børne- og Undervisningsministeriet offentliggøres sidst i april. Eleverne informeres i god tid om prøvernes afvikling