Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for skole-hjemsamarbejde

MÅL (ØNSKET TILSTAND)
Skole/hjemsamarbejdet på Klarup Skole har til formål at støtte børnene i deres faglige, sociale og personlige udvikling. Dette foregår gennem en åben og respektfuld kommunikation.
 
INDHOLD 
Skolen og forældrene samarbejder om børnenes udvikling. Det sker i en åben og ærlig dialog i hverdagen.
Forældre og elever samarbejder med personalet om at skabe det bedst mulige inkluderende miljø for hele årgangen/klassen, og det sker bl.a. ved en aktiv og positiv deltagelse.
Forældrene samarbejder om hele skolens miljø gennem skolebestyrelsen og ved at støtte op om Klarup Skoles samlede virke eks. gennem deltagelse i diverse arrangementer som skolefest, forældreråd etc. 

Klasseforældremøder
Der afholdes årligt 1-2 forældremøder på alle årgange/klasser. Det første forældremøde afholdes i starten af skoleåret med deltagelse af årgangens lærere og pædagoger. Det andet forældremøde afholdes i samarbejde mellem forældrerådet og klassens lærere samt pædagoger. Her kan aktuelle emner tages op til drøftelse - f.eks “Den gode klasse”, skolens inklusionsstrategi o.lign..

Skole/hjemsamtaler
Der afholdes årligt minimum en obligatorisk skole/hjemsamtale og derudover behovssamtaler, som både skole og forældre kan anmode om. I udgangspunktet deltager eleverne i samtalerne.

Kommunikation
På Klarup Skole ønsker vi et gensidigt højt informationsniveau. Det er af stor betydning, at der er særligt fokus på informationen om velkomst af nye elever og medarbejdere i klassen, ligesom det er vigtigt at informere om, hvem der forlader skolen. 
 
PROCEDURE/REVISION
 
Princippet blev vedtaget på skolebestyrelsesmøde den 1. maj 2018
 
Princippet blev revideret og godkendt på skolebestyrelsesmøde den xx-xx-xxxx