Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fælles mål for DUS

I dussen tilrettelægger vi det pædagogiske arbejde ud fra fælles mål for dus. Fælles mål for dus er udarbejdet for at skabe sammenhæng og helhed i børnenes hverdag samt give et styringsredskab til at styrke og sikre kvalitet og udvikling i forhold til det pædagogiske arbejde.

I fælles mål for dus er der beskrevet 6 temaer som danner baggrund for vores pædagogiske arbejde og for de forskellige aktiviteter vi opstiller i vores hverdag. De 6 temaer har stor betydning for måden vi møder og kommunikerer med børnene på samt måden vi agerer i vores samspil på.

De 6 temaer

Mål

Alsidig og personlig udvikling

Dus skal vise børnene at de er værdifulde deltagere og medspillere i et socialt og kulturelt fællesskab.

I DUS skal der skabes muligheder, der understøtter barnets oplevelse og opfattelse af sig selv, dets følelser og selvværd.

Sproglig udvikling

Dus skal bidrage til, at barnet opnår evnen til at udtrykke sig sprogligt gennem krops-, tale-, skrift og billedsprog

DUS skal bidrage til at barnet opnår evnen til at sprogligt og sætte spor via kreative aktiviteter. og udfoldelser som tegninger, malerier, musik, drama og digitale udtryksformer.

Social udvikling

DUS skal arbejde med en børnekultur hvor alle børn føler sig værdifulde og ansvarlige i forhold til at kunne mestre eget liv samt indgå i bidrage til og tage ansvar når det gælder samværet med andre.

Kulturelle udtryksformer og værdier

DUS skal understøtte børnenes bevidsthed om forskellige kulturer og værdier. Det handler om at lade børnene nysgerrigt udforske - hvem er jeg, hvem er du, hvem er vi og hvorfor.

DUS skal give børnene mulighed for at udforske og eksperimentere med forskellige udtryksformer f.eks. dans, kunst, musik osv. 

Naturen og udeliv

Dus skal skabe bevidsthed om hvordan vi påvirker naturen og hvordan naturen påvirker os.

Dus skal lære barnet om naturen som fysisk rum f.eks. hvad er der i naturen, hvad kan vi se, føle og fornemme.

Dus skal skabe en grundlæggende naturforståelse hos børnene af f.eks. dyr og planter, økologi og økosystemer sat i sammenhæng med samfund og bæredygtighed.

Sundhed, krop og bevægelse

Alle børn er aktivt deltagende i fysiske aktiviteter

Dus skal arbejde systematisk med børns kropsbevidsthed

DUS er skal lære børnene vedholdenhed gennem selvvalgte fysiske aktiviteter.

 

I vores arbejde med de 6 temaer opstiller vi et altid et læringsmål og tegn på læring.. Efter forløbet evalueres læringsmålet ud fra tegn på læring. Hvordan vi arbejder med temaerne beskrives og dokumenteres i minuddannelse.