Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for opbrydning og sammenlægning af klasser

MÅL (ØNSKET TILSTAND)
Formålet med dette princip er at synliggøre bevæggrunde og procedurer og dermed skabe forståelse og tryghed, når der skal ske opbrydning af klasser og dannelse af nye. Herunder: 

  • at støtte elevernes behov for at udvide deres omgangskreds og afprøve nye roller
  • at træne eleverne i at skabe nye relationer på et tidspunkt, hvor eleverne stadig er i de velkendte og trygge rammer på skolen 
  • at give den enkelte elev en mulighed for, i samarbejde med kammerater og lærere, at skabe et studieforberedende læringsmiljø i udskolingen, der kan lette overgangen til en efterfølgende ungdomsuddannelse

 
INDHOLD
Dette princip kommer til anvendelse:

  • ved overgang fra 2. til 3. afdeling hvis antallet af elever på en årgang ændres, så det ikke er økonomisk og/eller pædagogisk forsvarligt at oppebære det eksisterende antal klasser i henhold til forvaltningens vejledning
  • i tilfælde af alvorlige trivselsproblemer på en årgang,

Følgende tilstræbes:
I afdeling 1 bibeholdes klasserne, hvis det er økonomisk og pædagogisk forsvarligt.
I afdeling 2 og 3 dannes nye klasser.

Procedure:
Skolebestyrelsen inddrages i de indledende drøftelser.
Der udarbejdes en tidsplan for processen og informationen til de implicerede.
Alle årgangens klasser brydes op.
Forældre og elever orienteres i processen.
Fordelingen af elever foretages af årgangens lærere og pædagoger med fokus på børnenes trivsel og læring.
Elever og forældre får besked om de nye klasser på AULA
Det nye årgangsteam og ledelsen hjælper de nye forældreråd i gang med at skabe nye, gode relationer mellem forældrene
Skolens leder har ansvaret og træffer den endelige og afgørende beslutning.


PROCEDURE/REVISION
 
Princippet blev vedtaget på skolebestyrelsesmøde den xx-xx-xxxx
 
Princippet blev revideret og godkendt på skolebestyrelsesmøde xx-xx-xxxx