Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Undervisning

Læsebånd
Tre dage om ugen har eleverne i udskolingen læsebånd fra kl 8.00-8.20. I læsebåndet er der fortsat fokus på at styrke elevernes læseforståelse og læsefærdigheder, herunder at kunne anvende forskellige læsestrategier og at kunne læse i de forskellige faglige genrer, der knytter sig til fagene.

Nye fag
Fra 7. klassetrin møder eleverne nye fag som fysik/kemi, biologi, geografi og fra 8. klassetrin samfundsfag.

Obligatoriske valgfag 7. og 8. klassetrin
I 2018 besluttede Regeringen at indføre et  obligatorisk to-årigt praktisk/musisk valgfag, som skal afsluttes med en prøve i løbet af 8. klassetrin. Prøvekarakteren påføres elevernes afsluttende prøvebevis. På Klarup skole udbyder vi alle fire valgfag: Håndværk & design, musik, madkundskab og billedkunst. I slutningen af 6. klasse skal eleverne vælge, hvilket valgfag de

Valgfag 9. klassetrin
I 9. klasse vælger eleverne et valgfag for et halvt år ad gangen. Det kan fx. være Filmkundskab, madlavning, Kreative kreationer, Drama, Krop og bevægelse, Naturfag mv. 

Projektopgaven
Alle elever på 7.- 9. årgang arbejder i en skoleuge med en særligt projektopgave. Eleverne i 9. klasse kan vælge at få karakteren for projektopgaven påført deres prøvebevis. 
Eleverne arbejder ud fra et fælles overordnet emne og skal ud fra en selvvalgt problemstilling eleverne arbejde undersøgende og skabende i forhold til at finde løsninger på deres problemstilling.