Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Udskolingen

På Klarup Skole tilhører man udskolingen - også kaldet 3. afdeling, når man er elev i 7., 8 og 9.. klasse. På Klarup Skole dannes der nye klasser, som eleverne starter op i, når de begynder på 7. klassetrin. Det betyder at de “gamle” 6. klasser brydes op, og der dannes nye klasser på tværs af de tidligere klasser. Proceduren omkring dannelse af nye klasser starter i foråret på 6. klassetrin. 

 

Formålet med at danne nye klasser er:

  • at støtte elevernes behov for at udvide deres omgangskreds og afprøve nye roller
  • at træne eleverne i at skabe nye relationer på et tidspunkt, hvor eleverne stadig er i de velkendte og trygge rammer på skolen.
  • at give den enkelte elev en mulighed for, i samarbejde med kammerater og lærere, at skabe et studieforberedende læringsmiljø i udskolingen, der kan lette overgangen til en efterfølgende ungdomsuddannelse.

 

De faglige krav og kravene til elevernes selvstændighed og ansvar for egen læring øges. Lærerne og de trivselspædagoger, der er tilknyttet udskolingen er  i tæt kontakt med eleverne og støtter dem i deres faglige, personlige og sociale udvikling. Den gode kommunikation mellem skole og hjem er fortsat vigtig, og klasselærerne er stadig det vigtigste bindeled. Alle klasser i udskolingen har som udgangspunkt to klasselærere, der i samarbejde med resten af lærerteamet og relevante fagpersoner koordinerer klassens aktiviteter og trivselsarbejde. Kontakten med forældre og forældreråd foregår som udgangspunkt også gennem klasselærerne.