Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Elevrådet i udskolingen

Elevråd
I starten af skoleåret vælger alle klasser en repræsentant og en suppleant til elevrådet. elevrådet mødes med deres elevrådskoordinator (lærer i udskolingen) en gang om måneden, hvor de drøfter aktuelle emner. 
På det først elevrådsmøde vælges formand og næstformand. De to valgte deltager på skolebestyrelsesmøderne, hvor de har et fast punkt på dagsorden med “Nyt fra elevrådet”.